Mobirise
 • OPIS AKTIVNOSTI
  Novogradnja hleva za krave molznice (High Welfare Floor), gnojišča, jame za gnojnico in strojne lope ter nakup fleksibilnega rezervoarja za gnojevko iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018.
 • POVZETEK
  Kmetija leži v naselju Pernovo v občini Žalec. Obdelujemo 29,98 ha kmetijskih zemljišč, od tega 15,70 ha njiv in 14,17 ha travnikov. 0,11 ha so ostali trajni nasadi. Smo specializirana govedorejska kmetija, usmerjena v prirejo mleka. Mleko tržimo tudi na mlekomatu. Reja krav molznic in mlade živine je potekala v starem hlevu, ki je bil premajhen. Potrebno je bilo veliko ročnega dela, še posebej za molžo, zato smo se odločili za novogradnjo hleva s kapaciteto za 60 krav molznic in 29 glav mlade živine. V ta namen smo porušili star hlev in gnojišče. Po tehtnem premisleku smo se odločil za gradnjo hleva s prosto rejo za krave molznice in mlado živino (telice za remont črede), ki bo prvi pri nas imel High Welfare Floor (HWF). Ta inovativna tla za hleve na prosto rejo, razvita na Nizozemskem, dosegajo visoke standarde. Kravam molznicam nudijo suh in udoben prostor za bivanje, ki jim hkrati omogoča naravno obnašanje. HWF je večplasten pod, ki pokriva ležalno površino. Sestavljen je iz treh plasti: drenažne plasti, mehke plasti za udobje in separacijske plasti. HWF omogoča takojšnje ločevanje živalskih izločkov na tekočo frakcijo (urin) in na trdo frakcijo (blato). Urin odteče po kanalih v skladišče za tekoči del, blato pa pobere namensko razvit robot, ki ga odloži na gnojišče. Površina je tako vedno suha, kar zelo pozitivno vpliva na zdravje parkljev ter poveča čas počivanja pri živalih. Živali lahko prosto izbirajo prostor za ležanje in niso omejen kot pri klasičnih sistemih na prosto rejo. Pod jim tudi omogoča čisto naraven način počivanja, ker niso z ničemer omejene. Zaradi nadstandardnega udobja ta sistem imenujejo tudi pašnik pod streho. Druga velika prednost je takojšnje ločevanje urina in blata. To preprečuje ureazo in s tem zmanjša emisije amonijaka, ki nastajajo v hlevu za do 80% v primerjavi s klasičnim sistemom proste reje. Poleg tega zaradi ločenega urina in blata omogoča bolj specifično in natančno gnojenje. Sistem pa zahteva veliko večjo površino po živali, kar pomeni tudi višje stroške gradnje. Poleg tega je bil predmet naložbe tudi objekt za shranjevanje kmetijske mehanizacije in mobilni rezervoar.
 • GLAVNE DEJAVNOSTI
  Naprej smo se lotili izkopa. Sledila so betonska dela pod zemljo, nato postavitev ogrodja, kritine in vgradnja notranje opreme. Ko smo novi hlev uhlevili, smo starega podrli. Zgradili smo tudi strojno lopo in kupili mobilni rezervoar za gnojevko.
 • CILJI
  S sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu, bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:
  - izboljšati razmere za rejo krav molznic in delo v hlevu, olajšati molžo (robot za molžo),
  - izboljšati kakovost in količino namolzenega mleka,
  - prispevati h kvalitetni oskrbi in boljšemu počutju živali,
  - ustvarjati zadovoljiv dohodek. Vodimo dvostavno knjigovodstvo in spremljamo stroške, ki so v situaciji, ko so odkupne cene kmetijskih pridelkov med najnižjimi zadnja leta, praktično edina možnost, da se ohranja kolikor toliko pozitivne bilance,
  - slediti trendom prilaganja podnebnim spremembam, prispevati k varovanju in ohranjanju okolja, zmanjšati izpust toplogredni plinov, uvajati inovacije in tako prispevati tudi k horizontalnim ciljem PRP.
 • PRIČAKOVANI REZULTATI
  - dobro počutje živali,
  - povečana tržna proizvodnja,
  - povečan prihodek,
  - zadovoljni člani družine.

© Kmetija Čretnik, 2022

Designed with Mobirise ‌

Web Page Creator