Dobrodošli v naši sodobni kmetiji zadovoljnjih živali

s.

Koristne povezave

Kroženje hranil, organske snovi, procesov in informacij v kmetijstvu

S projektom želimo v sodelovanju s kmetijami vključenimi v projekt posredovati znanja in novo pridobljene izkušnje glede krogotoka hranil, organske mase in procesov drugim govedorejskim kmetijam v Sloveniji (in v EU). Projekt bo prispeval k izboljšanju produktivnosti, prožnosti in konkurenčnosti živinorejske proizvodnje, izboljšanju in upravljanju rabe razpoložljivih virov z namenom zmanjševanja količine odpadkov in izboljšanje okoljske trajnosti živinorejske proizvodnje

Spletna stran evropske komisije, namenjena evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

Skupna kmetijska politika podpira dinamičnost in ekonomsko sposobnost podeželskih skupnosti s financiranjem in ukrepi za razvoj podeželja.

Program razvoja podeželja

Povezava do spletne strani PRP 2014 - 2020

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Novogradnja hleva za krave molznice (High Welfare Floor), gnojišča, jame za gnojnico in strojne lope ter nakup fleksibilnega rezervoarja za gnojevko iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018.

© Kmetija Čretnik, 2022

How to make a site - See it